Ramowy rozkład dnia

Opis
6.30-8.00 Zabawy w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy przy stolikach. Zabawy integracyjne w łączonych grupach. Kształtowanie reguł społecznych u dzieci, nabywanie świadomości, że nie wolno przeszkadzać, ranić, niszczyć.
8.00-9.00 Zabawy ruchowe, poranne zabawy gimnastyczne. Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz nawyków higienicznych przed śniadaniem.
9.00-9.30 Śniadanie. Wyrabianie nawyków kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłku. Zabiegi higieniczne. Mycie zębów.
9.30-10.30 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone według miesięcznych planów pracy opracowanych na podstawie programu nauczania w przedszkolu. Zajęcia rytmiczne , gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy.
10.30-11.30 Grupa "Elfy" i "Zuchy" wyjście do ogrodu. Obserwacje przyrodnicze, karmienie zwierząt, gry i zabawy ruchowe. Kształtowanie zasad postępowania dzieci podczas zabaw na placu i poza terenem przedszkola.
11.30-12.00 Ćwiczenia logopedyczne, słuchowe, usprawniające aparat mowy. Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowywanie do obiadu, praca dyżurnych w starszych grupach.
12.00-13.00 Obiad. I i II danie. Samodzielne spożywanie posiłku, kształtowanie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych poprzez zachęcanie do spożywania warzyw.
13.00-15.00 Grupa "Zuchy" odpoczynek poobiedni (słuchanie czytanych przez nauczycielki bajek, muzyki relaksacyjnej, zabawy wyciszające), drzemka w grupie "Elfy". Grupa "Tropiciele" i "Skrzaty" wyjście na plac przedszkolny. Gry i zabawy wspomagające wszechstronny rozwój dzieci. Język angielski, taniec, warsztaty plastyczne, teatralne, kulinarne dla dzieci uczęszczających na zajęcia. Czynności samoobsługowe i higieniczne przed podwieczorkiem.
15.00-15.30 Podwieczorek. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych poprzez zachęcanie do spożywania owoców. Czynności higieniczne po posiłku.
15.30-17.00 Gry i zabawy ogólnorozwojowe. Pogadanki i rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy dowolne. Praca wyrównawcza z dziećmi. Łączenie się grup, nabywanie umiejętności zgodnej zabawy.
17.00-18.00 Swobodne zabawy w wybranych kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach.
po 18.00 Pobyt dziecka po godzinie 18:00 jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu. Jest także dodatkowo płatny.