Zajęcia w ramach czesnego


Zajęcia z języka angielskiego

5x w tygodniu po 30 minut
Zajęcia z języka angielskiego w naszym przedszkolu odbywają się głównie w formie zabawy. Wprowadzamy wiele piosenek, rymowanek i inscenizacji, łącząc pojęcia z ruchem i otaczającym dzieci światem przedmiotów i zabawek. Recytujemy wierszyki i śpiewamy piosenki dzięki którym w zajęciach uczestniczą również dzieci nieśmiałe. Słuchamy historyjek i opowiadań, które sprzyjają koncentracji, a jednocześnie powtarzaniu wyrażeń i zwrotów. Najbardziej ulubioną przez dzieci formą zabawy jest odgrywanie scenek - pantomima dzięki której przedszkolaki łatwiej komunikują. Na naszych zajęciach dzieci nie uświadamiają sobie faktu, że się uczą, gdyż wspólna zabawa w gronie rówieśników jest po prostu przyjemnością.

Gimnastyka ogólnorozwojowa

1x w tygodniu po 30 minut
Ćwiczenia gimnastyczne prowadzone są głównie metodą K. Wlaźnik oraz metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne. - Są to zabawy i ćwiczenia ruchowe prowadzące do poznania własnego ciała, pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu. Ułatwiają one nawiązanie kontaktu z rówieśnikiem i współpracę z grupą.

Zajęcia techniczno-plastyczne

2x w tygodniu po 30 minut
To zabawy manualne, oparte na takich działaniach jak: malowanie farbami, rysowanie węglem i świecą, lepienie z plasteliny, masy solnej, masy papierowej, wydzieranie, wycinanie, itp. Dzięki tworzeniu prac plastyczno-technicznych dzieci uczą się jak prawidłowo korzystać z danych narzędzi, doskonalą małą motorykę, kształtują wyobraźnię przestrzenną oraz kreatywność. Ponadto zabawy te dają przedszkolakom poczucie zadowolenia z efektów własnej pracy.

Przedszkolne soki

2x w miesiącu
„ W zdrowym ciele zdrowy duch”- to przysłowie towarzyszyć nam będzie jako motto nowych działań, które wprowadzamy do listy zajęć w ramach czesnego. Chcemy, by Przedszkolaki same przekonały się, że to, co zdrowe i wartościowe może być też pyszne i kolorowe. Aby zachęcić dzieci do picia zdrowych soków będziemy organizować warsztaty podczas których same będą mogły komponować smaki soków owocowo-warzywnych. Zachęcamy też, by chętne osoby przynosiły owoce lub warzywa, z których chciałyby zrobić pyszny napój. Pierwsze warsztaty już za nami i trzeba przyznać, że entuzjazm wśród dzieci był ogromny. Wszyscy ochoczo przygotowywali produkty potrzebne do świeżego soku, ale jeszcze chętniej go wypijali. Jesteśmy więc przekonani, że takie zajęcia będą dla Przedszkolaków dużą dawką zdrowej zabawy.

Rytmika

2x w tygodniu po 30 minut
Nasze zajęcia to świetna zabawa przy pianinie i muzyce wraz z nauczycielkami. Dzieci nie tylko tańczą i śpiewają ale również poznają różne instrumenty muzyczne. Podejmują próby zagrania na nich. Zajęcia tego typu kształtują umiejętności i osobowość młodego człowieka. Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna, stosowane są ciekawe formy pracy z dziećmi. Dzięki zajęciom grupa się bardziej integruje a dzieci bardzo chętnie ilustrują gestem i ruchem treści piosenek. Na rytmice przygotowywujemy piosenki i choreografię na przedszkolne uroczystości.