Pomoc psychologa i logopedyOpieka psychologiczna

Psycholog podczas swoich dyżurów prowadzi obserwację podopiecznych, ocenia ich rozwój, interpretuje zachowania dzieci, współuczestniczy razem z nauczycielami w procesie edukacji. Udziela porad nauczycielom i rodzicom oraz pomaga w rozwiązywaniu wszelkich problemów wychowawczych i emocjonalnych w okresie wczesnego dzieciństwa.
Opieka logopedyczna

Wiek przedszkolny to czas największego rozwoju mowy. W naszej placówce dbamy zarówno o profilaktykę jak i terapię ewentualnych zaburzeń logopedycznych. W związku z tym na początku każdego roku szkolnego logopeda przeprowadza tzw. badania przesiewowe. W razie zaistniałej potrzeby przedszkolak kierowany jest na indywidualne zajęcia, które odbywają się 1-2 razy w tygodniu i trwają 30 minut. Terapia przybiera formę zabawy i dopasowana jest do potrzeb dziecka. Jej nadrzędnym celem jest m.in.: usprawnienie aparatu artykulacyjnego, kształtowanie toru oddechowego, wywołanie i uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek oraz kształtowanie słuchu fonematycznego. Należy jednak pamiętać, że skuteczność terapii w dużej mierze zależy od codziennych ćwiczeń (zabaw) rodzica z dzieckiem, wedle wskazówek podanych przez logopedę.