Przedszkole ABECADŁO - dlaczego My?

 
Ponieważ ABECADŁO to najlepsze przedszkole w Zielonce!
Przedszkole Niepubliczne ABECADŁO w Zielonce zostało wpisane do Ewidencji Placówek Niepublicznych Gminy Zielonka.
Przedszkole mieści się w wolnostojącym budynku. Posiada pięć słonecznych, kolorowych sal, które pozwalają na realizację zadań dydaktycznych i opiekuńczych. Teren jest wyjątkowo spokojny i bezpieczny. Ogród zabaw otoczony jest zielenią, co umożliwia bezpośrednią obserwację zmian zachodzących w przyrodzie. W wydzielonej i zabezpieczonej części ogrodu znajduje się oczko wodne z kolorowymi rybkami i roślinnością wodną, dające możliwość obserwacji i karmienia rybek. Środowisko naturalne wywiera korzystny wpływ na rozwój i zdrowie wychowanków.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 - 18.00.
Przedszkole oprócz zajęć realizowanych zgodnie z planami dydaktycznymi, proponuje także zajęcia dodatkowe w godzinach popołudniowych, po realizacji podstawy programowej.

Zajęcia dodatkowe to:
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia z psychologiem
- nauka języka angielskiego
- nauka tańca
- zajęcia kulinarne
-zajęcia plastyczno - techniczne.
Dzieci mają okazję oglądać teatrzyki i słuchać koncertów muzycznych. Uczestniczą w licznych imprezach i uroczystościach przedszkolnych.
Jesteśmy nowoczesnym przedszkolem - zgodnie z najnowszymi osiągnięciami pedagogiki i psychologii zajęcia z dziećmi prowadzone są metodami aktywizującymi ich wszechstronny rozwój. Nasza doskonale przygotowana merytorycznie kadra pedagogiczna preferuje twórcze metody, sprzyjające myśleniu i działaniu dziecka. Wspieramy rozwój wychowanków na bieżąco diagnozując osiągnięcia dzieci. Indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby, dzięki czemu umożliwiamy im osiągnięcie sukcesu.
Nasza placówka pełni wobec rodziców rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy na potrzeby oraz możliwości dziecka.
Przedszkole niepubliczne ABECADŁO cieszy się dobrą opinią w środowisku, ponieważ w naszej placówce najważniejsza jest troska o dobro dziecka, atmosfera swobodnej zabawy i współpraca z rodziną - zgodnie ze współczesną koncepcją wychowania i nauczania.
Warto wybrać naszą placówkę ponieważ:
1. Posiadamy stały personel z doświadczeniem, który nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnorakich kursach i szkoleniach.
2. Stosujemy różnorodne metody pracy z dziećmi.
3. Posiadamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych.
4. W ramach czesnego oferujemy liczne atrakcje: wycieczki, przedstawienia teatralne, koncerty, imprezy okolicznościowe.
5. Nasza placówka posiada własną kuchnię - kładziemy duży nacisk na zdrowy i urozmaicony jadłospis. Dbamy o najwyższą jakość posiłków i uwzględniamy indywidualne diety..
6. W naszej placówce można skorzystać z pomocy psychologa i logopedy.
7. Prowadzimy żłobek oraz ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, tzw. zerówkę.