Nasza misja

 
Misja przedszkola określa jego cel istnienia w danym, konkretnym środowisku. Jest elementem wizerunku placówki. Misję naszego przedszkola przedstawia motto:

"Dziecko jest naszym, wspólnym dobrem, zarówno rodziców jak i przedszkola. Moje przedszkole to mój drugi dom, bo stawia na mnie na moje szczęśliwe dzieciństwo i na mój wszechstronny rozwój.
Powiedz mi, a zapomnę
Pokaż, a zapamiętam
Pomóż wziąć udział a zrozumiem"


1. Stwarzamy naszym wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju w miarę potrzeb i możliwości.
2. Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
3. Rozbudzamy zainteresowanie otaczającym światem przeyrodniczym, kulturowym i społecznym.
4. Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
5. Zapewniamy dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
6. Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
7. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
8. Wdrażamy dzieci do zachowań społecznie akceptowanych.
9. Kierujemy się zasadami wynikającymi z konwencji praw dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społeczno - moralnymi.
10. Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również radzenia sobie z porażkami.
11. Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki.
12.Dbamy o sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzanie placówką.

Wizja naszego przedszkola

 
Wizja jest pozytywnym wyobrażeniem przyszłości placówki, wykreowanym na podstawie uznawanych wartości, z którego to wyobrażenia wywodzą się cele i szczegółowe plany ich realizacji. Jest tym, co chcemy osiągnąć. Wspólna wizja to odpowiedź na pytanie:
"Co zamierzamy stworzyć?"

1. Przedszkole jest otwarte na potrzeby indywidualne dzieci oraz potrzeby rodziców w zakresie opieki nad dziećmi, ich wychowania oraz edukacji.
2. Przedszkole posiada bardzo dobrą opinię i dba o swój pozytywny wizerunek.
3. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana i kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra.
4. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
5. Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zamiłowania i zdolności, działają metodami aktywnymi.
6. Budynek przedszkola jest nowy i funkcjonalnie urządzony. Ogród przedszkolny jest bezpieczny i wyposażony w nowy sprzęt.
7. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola.
8. Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole i osiągania w niej sukcesów.
9. Własne programy przedszkola ukierunkowane są na dziecko, jego potrzeby i umożliwiają wszechstronny rozwój.


W urzeczywistnianiu naszej wizji i misji zaangażowany jest cały personel przedszkola jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością.