O nas

Przedszkole ABECADŁO

dlaczego My?

Ponieważ ABECADŁO to najlepsze przedszkole w Zielonce! Przedszkole Niepubliczne ABECADŁO w Zielonce zostało wpisane do Ewidencji Placówek Niepublicznych Gminy Zielonka. Przedszkole mieści się w wolnostojącym budynku. Posiada pięć słonecznych, kolorowych sal, które pozwalają na realizację zadań dydaktycznych i opiekuńczych. Teren jest wyjątkowo spokojny i bezpieczny. Ogród zabaw otoczony jest zielenią, co umożliwia bezpośrednią obserwację zmian zachodzących w przyrodzie. W wydzielonej i zabezpieczonej części ogrodu znajduje się oczko wodne z kolorowymi rybkami i roślinnością wodną, dające możliwość obserwacji i karmienia rybek. Środowisko naturalne wywiera korzystny wpływ na rozwój i zdrowie wychowanków. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 – 18.00. Przedszkole oprócz zajęć realizowanych zgodnie z planami dydaktycznymi, proponuje także zajęcia dodatkowe w godzinach popołudniowych, po realizacji podstawy programowej. Zajęcia dodatkowe to:

 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia z psychologiem
 • nauka języka angielskiego
 • nauka tańca
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia plastyczno – techniczne.

Dzieci mają okazję oglądać teatrzyki i słuchać koncertów muzycznych. Uczestniczą w licznych imprezach i uroczystościach przedszkolnych. Jesteśmy nowoczesnym przedszkolem – zgodnie z najnowszymi osiągnięciami pedagogiki i psychologii zajęcia z dziećmi prowadzone są metodami aktywizującymi ich wszechstronny rozwój. Nasza doskonale przygotowana merytorycznie kadra pedagogiczna preferuje twórcze metody, sprzyjające myśleniu i działaniu dziecka. Wspieramy rozwój wychowanków na bieżąco diagnozując osiągnięcia dzieci. Indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby, dzięki czemu umożliwiamy im osiągnięcie sukcesu. Nasza placówka pełni wobec rodziców rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy na potrzeby oraz możliwości dziecka. Przedszkole niepubliczne ABECADŁO cieszy się dobrą opinią w środowisku, ponieważ w naszej placówce najważniejsza jest troska o dobro dziecka, atmosfera swobodnej zabawy i współpraca z rodziną – zgodnie ze współczesną koncepcją wychowania i nauczania.

Warto wybrać naszą placówkę ponieważ:

 1. Posiadamy stały personel z doświadczeniem, który nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnorakich kursach i szkoleniach.
 2. Stosujemy różnorodne metody pracy z dziećmi.
 3. Posiadamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych.
 4. W ramach czesnego oferujemy liczne atrakcje: wycieczki, przedstawienia teatralne, koncerty, imprezy okolicznościowe.
 5. Nasza placówka posiada własną kuchnię – kładziemy duży nacisk na zdrowy i urozmaicony jadłospis. Dbamy o najwyższą jakość posiłków i uwzględniamy indywidualne diety.
 6. W naszej placówce można skorzystać z pomocy psychologa i logopedy.
 7. Prowadzimy żłobek oraz ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, tzw. zerówkę.
#

Nasza misja

Misja przedszkola określa jego cel istnienia w danym, konkretnym środowisku. Jest elementem wizerunku placówki. Misję naszego przedszkola przedstawia motto: “Dziecko jest naszym, wspólnym dobrem, zarówno rodziców jak i przedszkola. Moje przedszkole to mój drugi dom, bo stawia na mnie na moje szczęśliwe dzieciństwo i na mój wszechstronny rozwój. Powiedz mi, a zapomnę Pokaż, a zapamiętam Pomóż wziąć udział a zrozumiem”

 1. Stwarzamy naszym wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju w miarę potrzeb i możliwości.
 2. Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
 3. Rozbudzamy zainteresowanie otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym.
 4. Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 5. Zapewniamy dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
 6. Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
 7. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
 8. Wdrażamy dzieci do zachowań społecznie akceptowanych.
 9. Kierujemy się zasadami wynikającymi z konwencji praw dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społeczno – moralnymi.
 10. Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również radzenia sobie z porażkami.
 11. Umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki.
 12. Dbamy o sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzanie placówką.

Wizja naszego przedszkola

Wizja jest pozytywnym wyobrażeniem przyszłości placówki, wykreowanym na podstawie uznawanych wartości, z którego to wyobrażenia wywodzą się cele i szczegółowe plany ich realizacji. Jest tym, co chcemy osiągnąć. Wspólna wizja to odpowiedź na pytanie:

“Co zamierzamy stworzyć?”

 1. Przedszkole jest otwarte na potrzeby indywidualne dzieci oraz potrzeby rodziców w zakresie opieki nad dziećmi, ich wychowania oraz edukacji.
 2. Przedszkole posiada bardzo dobrą opinię i dba o swój pozytywny wizerunek.
 3. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana i kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra.
 4. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 5. Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zamiłowania i zdolności, działają metodami aktywnymi.
 6. Budynek przedszkola jest nowy i funkcjonalnie urządzony. Ogród przedszkolny jest bezpieczny i wyposażony w nowy sprzęt.
 7. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola.
 8. Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole i osiągania w niej sukcesów.
 9. Własne programy przedszkola ukierunkowane są na dziecko, jego potrzeby i umożliwiają wszechstronny rozwój.

W urzeczywistnianiu naszej wizji i misji zaangażowany jest cały personel przedszkola jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością.

Kadra pedagogiczna

Naszą kadrę tworzą wykwalifikowani, doświadczeni pedagodzy i nauczyciele wychowania przedszkolnego. Nieustannie poszerzamy naszą wiedzę na specjalistycznych kursach i szkoleniach. Między innymi dlatego jesteśmy przedszkolem nowoczesnym, stosującym twórcze metody pracy z dzieckiem i osiągnięcia współczesnej pedagogiki. Zawsze indywidualnie podchodzimy do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Na stałe współpracujemy także ze specjalistami – psychologiem i logopedą. Tworzymy warunki, które sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi umiejętności i osobowości, a jednocześnie – pozwalają dziecku na radosne odkrywanie świata i swoich własnych możliwości.

Barbara Wiśniewska

Z-ca Dyrektora

Aneta Nesterowicz

Dyrektor Zarządzający

Agnieszka Pańko

Wychowawczyni grupy "Biedronki"

Dominika Tomkiewicz

Wychowawczyni grupy "Skrzaty"

Emilia Baran

Wychowawczyni grupy "Tropiciele"

Ewa Grochowska

Wychowawczyni grupy "Zuchy"

Sylwia Tymińska

Wychowawczyni grupy "Pszczółki"

Paulina Ciosek

Wychowawczyni grupy żłobkowej

Aleksandra Chojnacka

Psycholog, nauczyciel wspomagający

Magdalena Kruszewska - Pulcyn

Nauczyciel rytmiki

Anna Wojtalewicz

Wychowawczyni grupy żłobkowej

Dagmara Tańska

Wychowawczyni grupy żłobkowej

Olga Kulbicka

Wychowawczyni grupy żłobkowej

Iwona Włosińska

Wychowawczyni grupy żłobkowej

Krzysztof Nesterowicz

Wychowawca grupy żłobkowej

Metody pracy

Naszym głównym celem jest wychowanie ludzi śmiałych, przedsiębiorczych, mających dobry kontakt z otoczeniem, dobrze radzących sobie w życiu !!!

Metody stymulujące rozwój osobowości:

– kinezjologia edukacyjna według P. Dennisona – korzystnie wpływa na koordynowanie działania obu półkul mózgowych, co rozwija motorykę dziecka oraz płynność ruchów ciała; – metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne – wspomaga rozwój społeczny i emocjonalny dziecka, pozwalająca mu lepiej orientować się w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, jak również nawiązywać bliskie kontakty z innymi dziećmi podczas ćwiczeń i zabawy.

Metodę CMC (Children Massaging Children – Dzieci Dzieciom Dar Dotyku = 4xD)

– realizacja programu polega na wzajemnym masowaniu dzieci, wybranych części ciała: pleców, głowy i dłoni. Regularny udział w tych zabawach daje nastepujące efekty: – poprawa komunikacji, zwiększenie zaufania w grupie, – zwiększenie umiejętności budowania własnych granic, poprawa koncentracji i uwagi, – doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, – zwiększenie wśród dzieci zachowań empatycznych, – eliminacja zachowań agresywnych, – to czas wyciszenia, odpoczynku i relaksacji, Podczas zajęć dzieci słuchają płyty ze specjalnie skomponowanymi piosenkami, które są instrukcją do techniki. Dzieci masują się wzajemnie, a nauczycielka jedynie wspiera prawidłowość procesu.

Metodę gimnastyki twórczej R. Labana

wykorzystywanie różnorodnych pomocy (np. szarf, wstążek, piłek), które ułatwiają twórcze wyrażenie przeżyć wewnętrznych, tworzenie improwizacji ruchowych i wyzwolenie aktywności ruchowej. Elementy tej metody urozmaicają zestawy ćwiczeń ruchowych nauczyciel podczas prowadzenia zajęć łączy słowa, rytm i muzykę. Na zajęciach towarzyszy dzieciom swoboda, humor i śmiech.

Rozwijamy sprawność manualną

poprzez lepienie, wycinanie, wygniatanie, wydzieranie, formowanie, modelowanie, malowanie palcami, malowanie na dużych powierzchniach papieru, malowanie do słuchanej muzyki, wykonywanie prac za pomocą techniki origami, która rozbudza w dziecku, w sposób prosty i niezawodny, ciekawość świata, fantazję i chęć samodzielnego tworzenia.

Elementy pedagogiki Marii Montessori

– kształtowanie samodzielności i wzmacnianie wewnętrznej motywacji, cierpliwości i szacunku dla człowieka oraz jego pracy. Formowanie postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji

W zakresie edukacji przyrodniczej

stosujemy metody eksperymentu. Sadzimy i pielęgnujemy rośliny, gromadzimy okazy przyrodnicze, obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie, karmimy zwierzęta a także organizujemy różne akcje proekologiczne.

Metodę aktywnego słuchania muzyki wg. Batii Strauss

– metoda ta daje dzieciom możliwość uczestniczenia w utworze muzycznym i przeniknięcia do jego struktury. Podczas zabaw dzieci mogą wcielać się w role muzyków, dyrygenta, mogą także dowolnie zmieniać swoje funkcje. Dużą zaletą tej metody jest możliwość kształcenia dziecięcych gustów muzycznych – ponieważ do zabaw wykorzystywane są utwory m.in. J.F Heandla, S. Rachmaninowa, L. van Beethovena, J. Straussa, Fr. Schuberta w opracowaniu Batii Strauss, Teresy Oleszko, Lenki Pospisilowej. Ponadto zabawy prowadzone tą metodą dają dzieciom niezwykle dużo energii, zadowolenia z własnych działań, poprawiają koncentrację oraz kształcą dziecięcą wyobraźnię.

Metodę Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej – „Dziecięca matematyka”

– według autorki tej metody najważniejszym elementem edukacji matematycznej są osobiste doświadczenia dziecka. Na podstawie owych doświadczeń zachodzi proces tworzenia pojęć matematycznych oraz powstawania umiejętności, co jest niezbędne do rozwoju myślenia i hartowania dziecięcej odporności. W związku z tym wszelkie działania dydaktyczne powinny być zorganizowane w formie gier i zabaw. Program edukacji matematycznej zbudowany jest z 12 obszarów które należy realizować w następującej kolejności: -orientacja przestrzenna -rytmy -kształtowanie umiejętności liczenia oraz dodawania i odejmowania -wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania -rozwijanie umiejętności mierzenia długości -klasyfikacja -układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych -zapoznanie z wagą i sensem ważenia -mierzenie płynów -intuicje geometryczne – konstruowanie gier -zapisywanie czynności matematycznych znakami (+,-,=,>,<). Podana kolejność uwzględnia stopniowanie trudności oraz prawidłowości rozwoju dziecka. Jest to sprzyjający klimat dla stymulowania uzdolnień matematycznych dzieci przygotowując tym samym dzieci do nauki matematyki w szkole.

Glottodydaktyka

Jest to metoda przygotowująca dzieci (nawet bardzo małe) do nauki czytania i pisania, nastawiona na indywidualny tryb nauczania, zgodnie z możliwościami dziecka. Metoda prof. B. Rocławskiego opracowana jest w taki sposób, że okres potrzebny na przygotowanie dzieci do nauki czytania ma na celu dążenie do osiągnięcia przez dziecko jak najwyższego poziomu sprawności analizatora słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego. Wydłużony czas przygotowania dziecka do podjęcia nauki pisania i czytania sprzyja także kształtowaniu słuchu fonetycznego, umożliwia odbiór i różnicowanie dźwięków pod względem fonetycznym. Podczas zabaw dzieci mają kontakt z literami małymi i wielkimi pisanymi oraz małymi i wielkimi drukowanymi. Zasadniczą rolę w metodzie tej odgrywają zabawy służące rozwijaniu sprawności językowej, opanowaniu języka i kształceniu poprawnej wymowy, a następnie zabawy prowadzone w zakresie syntezy i analizy sylabowej a następnie głoskowej. Dzieci, które dokonują już syntezy i analizy fonemowej mogą być wprowadzane w świat liter. Glottodydaktyka łączy naukę czytania z nauką pisania i techniką płynnego czytania ze zrozumieniem. Prof. B. Rocławski domaga się właściwego dla każdego dziecka wydłużenia czasu na przygotowanie do nauki czytania i pisania oraz skrócenia do minimum czasu opanowania tych czynności. Wg. prof. B. Rocławskiegoi należy przeciwdziałać zjawisku czytania przez literowanie (głoskowanie) wyrazów. Ćwicząc czytanie techniką “ślizgania się” z litery na literę w miarę doskonalenia tej umiejętności zastępujemy ją czytaniem płynnym w tempie zbliżonym do mówienia. Program “Nauka czytania i pisania” prof. B. Rocławskiego daje ogromną szanse indywidualnego podejścia przez nauczyciela do każdego dziecka. Poszczególne punkty programu są kolejnymi “kamieniami milowymi” na drodze do czytania i pisania których nie wolno zgubić, a do których dziecko ma prawo dojść w swoim czasie i swoją własną ścieżką.

Podstawowe zasady glottodydaktyki: 1. Życzliwy stosunek do dziecka i podmiotowe traktowanie dziecka 2. Dobre poznanie dziecka i w przypadku stwierdzenia dysfunkcji objęcie spacjalistyczną opieką zwłasza logopedyczną Dobre rozpoznanie dziecka w czasie pierwszych miesięcy pobytu w przedszkolu obejmuje: – stan sprawnosci komunikowania się, – stan percepcji wzrokowej, – stan wierności i zakresu pamiętania jednostek językowych odbieranych słuchem i wzrokiem, – stan syntezy i analizy słuchowej i wzrokowej, – stan sprawnosci manualnej, – stan rozwoju społeczno- emocjonalnego, – stan rozbudzenia poznawczego, – stan zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. 3. Wyjście od języka mówionego, a nie pisanego, czyli takiego, z jakim dziecko styka się już od narodzin i jaki jest mu najbliższy 4. Świadome wprowadzenie zabaw doskonalących mowę już od najmłodszej grupy przedszkolnej. 5. Maksymalne wydłużenie czasu na przygotowanie do czytania i pisania i skrócenie do minimum czasu opanowania płynnego pisania i sprawnego czytania ze zrozumieniem.

Zadania z zakresu czytania i pisania: 1. Ćwiczyć czytanie wyrazów techniką “ślizgania się” z litery na literę. 2. Nauczyć poprawnego pisania i łączenia wszystkich 44 liter małych i wielkich wg podobieństwa w kierunkach kreślenia. 3. Wdrażać do globalnego czytania wyrazów o dużej frekwencji w tekstach. 4. Dążyć do skrócenia do niezbędnego minimum czasu wymawiania głosek w czytaniu techniką “ślizgania się” 5. Uczyć cichego czytania 6. Wdrażać do płynnego pisania sylab i wyrazów w liniaturze. Zwracać uwagę na umieszczenie znaku diaktrycznego w momencie pisania danej litery lub po napisaniu litery sąsiedniej. 7. Zachęcać do czytania książek i czasopism dziecięcych 8. Kształcić wrażliwość i świadomość ortograficzną. Zachęcać do posługiwania się podstawowymi zasadami ortograficznymi. Zapoznać z klasyfikacją fonemów 9. Wprowadzić “Złotą Odznakę Czytelnika” i “Złotą Odznakę Pisarza”

Najważniejsze założenia metody: 1. Wydłużenie czasu przygotowania do czytania i pisania (od 3 lat) 2. Dbanie o osiągnięcie przez dziecko najwyższej sprawności analizatora słuchowego i wzrokowego 3. Efektywne rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej 4. Rozwijanie orientacji przestrzennej 5. Przygotowanie do czytania i pisania zaczyna sie od syntezy, a później analizy: – sylabowej – morfemowej – logotomowej – logotomowo-fonemowej – fonemowo-logotomowej – fonemowej 6. Doskonalenie pamięci fonetycznej i wzrokowej 7. Ćwiczenie odczytywania z ust głosek i prostych wyrazów 8. Wydłużanie głosek trwałych w wyrazach 9. Wdrażanie do czytania metodą “ślizgania się” z litery na literę 10. Wprowadzenie liter podstawowych i niepodstawowych 11. Wyróżnienie lewej strony (serce) 12. Czytanie własnego pisania 13. Kształtowanie wrazliwości i świadomości ortograficznej

Niektóre pomoce wykorzystywane w glottodydaktyce: a) klocki logo walory – zabawy konstrukcyjne – oswojenie dzieci z literami – wskazanie na “trawkę” na dole klocka (punkt odniesienia) – zapoznanie z czterema wariantami – kontakt z całym alfabetem – manipulacja – ćwiczenie motoryki małej – nauka czytania i pisania – układanie całych zdań – przygotowanie do pisania w liniaturze – ortografia ( litery podstawowe i niepodstawowe) – uwrażliwienie zapisywania wieloznaków b) glottodywaniki walory – znakomicie pomaga dzieciom we właściwym wiązaniu liter z głoskami – na początkowym etapie służy do rozpoznawania i identyfikowania liter – pokazuje drogę kreślenia liter – ćwiczenia w zakresie motoryki i koordynacji – wdraża do prawidłowego wybrzmiewania głosek w izolacji – uczą poprawnego zapisu ortograficznego c) plansze do poczatkowej nauki czytania walory – zapoznanie z techniką czytania jaką jest “ślizganie” d) rozsypanki walory – doskonalenie percepcji wzrokowej – doskonalenie percepcji słuchowej – wiązanie percepcji z fonemem – rozpoznawanie liter – obrazki bez podpisów – ćwiczenie syntezy i analizy – obrazki z podpisami – zaznaczanie liter podstawowych i niepodstawowych – układanie od strony lewej do prawej

Program edukacyjny

W naszym przedszkolu pracujemy pod okiem dyrektora pedagogicznego z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.Wykorzystujemy elementy zróżnicowanych metod i programów edukacyjnych. Każde dziecko w przedszkolu ma możliwość uczenia się w odpowiednim dla niego tempie. Stała współpraca z psychologiem i logopedą pozwala nauczycielom dostosować realizowany program do indywidualnych możliwości dziecka. Programy wychowania przedszkolnego realizowane w naszej placówce ukierunkowane są na rozwój i potrzeby dzieci. Uwzględniają treści zawarte w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych

W naszym przedszkolu przywiązujemy dużą wagę do wychowania patriotycznego. Kształtujemy u wychowanków poczucie przynależności do wspólnoty narodowej. Uświadamiamy dzieciom jak ważny jest nasz kraj i jak istotna jest potrzeba dbania o niego, zarówno pod względem kulturalnym jak i ekologicznym. Dlatego bierzemy udział w różnych ogólnopolskich akcjach oraz programach edukacyjnych, które mają na celu m. in. poszerzanie zainteresowań dzieci, promocję zdrowia oraz uwrażliwienie przedszkolaków na piękno i konieczność ochrony przyrody. W bieżącym roku kalendarzowym uczestniczymy w następujących programach:

Program Kubusiowi Przyjaciele Natury

Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. Partnerem merytorycznym tego przedsięwzięcia jest Fundacja “Partnerstwo dla Środowiska” a organizatorem programu znane każdemu dziecku marki naszych ulubionych soków: “Tymbark” i “Kubuś”. Dzięki realizacji programu utrwalamy zdobyte już wiadomości z dziedziny ekologii i wciąż zdobywamy nowe. Staramy sie pokazać dzieciom każdego dnia jak świat, w którym żyjemy zachwyca nas swoim pięknem. Zajęcia odbywają się w formie zadaniowej oraz zabawowej, także z udziałem rodziców. Dzieci uczą się już od najmłodszych lat szacunku do przyrody jak dbać o środowisko, a przy tym jak zaoszczędzić wodę i energię. Program wprowadza nas w piękny i fascynujący świat natury oraz uwrażliwia na otaczające środowisko. Sprawia nam wiele radości, dobrej zabawy i satysfakcji z osiągniętych celów.

Program Edukacji Zdrowotnej Akademia Aquafresh

Program prowadzony jest pod Patronatem Honorowym Instytutu Matki i Dziecka, Fundacji Wiewiórka oraz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Akademia Aquafresh została powołana z myślą o ochronie zdrowia dzieci, by poprzez działania edukacyjne wytwarzać w nich potrzebę dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszyć tak poważny prolem, jakim jest próchnica. Program edukacyjny Auafresh stawia sobie za cel zmniejszenie występowania próchnicy u dzieci w Polsce poprzez szeroko prowadzone działania profilaktyczne dla najmłodszych. Realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych. Swoim zasięgiem obejmuje aż 500 000 dzieci. W realizacji założeń programu, przedszkolaki z naszego przedszkola uczestniczą w ciekawych zajęciach prowadzonych przez swoje wychowawczynie. Dzieci codziennie myją zęby, dowiadują się jak ważne jest spożywanie warzyw i owoców dla zdrowia, poznają budowę zęba, uczą się rozróżniać ząb zdrowy od chorego. Dodatkowo dzieci dowiadują się jak dzielnie stawić czoła pierwszej wizycie u dentysty.

Literatura dla dzieci i młodzieży

Priorytetem naszych działań edukacyjnych jest wszechstronny rozwój dzieci. Aby wspierać kształcenie dziecięcej mowy, wyobraźni oraz koncentracji zachęcamy naszych podopiecznych do permanentnego kontaktu ze słowem pisanym. W związku z tym nawiązaliśmy współpracę z Wydawnictwem Literatura, które wydaje książki dla dzieci i młodzieży napisane przez współczesnych polskich autorów. Wydawnictwo jest laureatem wielu prestiżowych nagród. Publikuje literaturę najlepszych autorów, m.in: Wandy Chotomskiej, Joanny Papuzińskiej, Grzegorza Kasdepke. Jesteśmy przekonani, że dzięki tym publikacjom podtrzymamy w przedszkolakach miłość i szacunek do tradycyjnych książek.