Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

We wtorek 10 listopada wszystkie przedszkolaki celebrowały zbliżające się Święto Niepodległości. Wszystkie grupy rozmawiały na temat ojczyzny, patriotyzmu, wolności narodu. Rozważaniom tym, towarzyszyły też działania artystyczne, w wyniku których powstały piękne prace plastyczne. Najstarsza grupa przygotowała także występ, podczas, którego dzieci zaprezentowały w przystępny sposób historię dziejów Polski. Jesteśmy przekonani, że dzięki takim symbolicznym działaniom kształtujemy w naszych wychowankach postawę pełną szacunku i miłości wobec naszej ojczyzny i jej historii.